Sitemap | Print | Accessibility | Privacy Statement | Data Protection | Child Protection |

Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Shligigh, 2018-2022

English

 

D'fhoilsigh Comhairle Contae Shligigh Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Shligigh, 2018-2022 le déanaí. Ar phríomhghné den phlean straitéiseach sin tá cruthaitheacht a chumasú i ngach uile phobal. Deis is ea Gairm Oscailte Sligeach Ildánach don earnáil cruthaitheachta, do ghrúpaí pobail, d'ealaíontóirí agus do dhaoine cruthaitheacha cur isteach ar mhaoiniú le cur ar a gcumas obair a dhéanamh as lámha a chéile le pobail, áiteanna tábhachtacha agus leis na teicneolaíochtaí is úire le fís Éire Ildánach a bhaint amach.

Le cabhrú le hiarrthóirí a n-iarratas a chur i dtoll a chéile, reáchtálfar trí chruinniú eolais poiblí mar seo a leanas:

  • Leabharlann Phobail Bhaile an Mhóta, an 28 Bealtaine, 2 - 4 i.n.
      
  • Leabharlann Phobail Thobar an Choire, an 28 Bealtaine, 5 - 7 i.n.
      
  • Leabharlann Láir Shligigh, an 29 Bealtaine, 6 - 8 i.n.

R-phost: creativeireland@sligococo.ie

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: 4 i.n., Dé hAoine, an 22 Meitheamh 2018

Tá tuilleadh sonraí agus an Fhoirm Iarratais le fáil ó: www.sligolibrary.ie/CreativeIreland/

 

Gairm Oscailte Sligeach Ildánach 2018 Foirm Iarratais (PDF) - 198 kbs

Gairm Oscailte Sligeach Ildánach 2018 Foirm Iarratais (DOC) - 61 kbs  

Dheich mBliana na gCuimhneachán (PDF) - 278 kbs  

 

 

wai-aa Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional