Sitemap | Print | Accessibility | Privacy Statement | Data Protection | Child Protection |

11/01/2018 -

Culture & Creativity Survey - Have your Say!


Have your say on the future of culture and creativity in Sligo by completing our survey at https://www.research.net/r/Sligo_Culture_and_Creativity  The closing date for the survey has been extended until Monday, 22nd January, 2018

 

Background

Creative Ireland is the Government’s Legacy Programme for Ireland 2016, which places creativity at the centre of public policy. The vision of Creative Ireland is that every person will have the opportunity to fulfil her / his creative potential. This vision is pursued through 5 pillars:

  1. Enabling the Creative Potential of Every Child 
  2. Enabling Creativity in Every Community 
  3. Investing in our Creative and Cultural Infrastructure 
  4. Ireland as a Centre of Excellence in Media Production 
  5. Unifying our Global Reputatio

Further information on Creative Ireland can be found on www.creative.ireland.ie


Bíodh deis cainte agat ar thodhchaí an chultúir agus na cruthaitheachta i Sligeach.

Cúlra

Is é Éire Ildánach Clár Oidhreachta an Rialtais le haghaidh Éire 2016, a chuireann an chruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí. Is é fís Éire Ildánach go mbeidh deis ag gach duine a acmhainn chruthaitheach a bhaint amach. Déantar iarracht an fhís sin a bhaint amach trí 5 cholún:

  1. Acmhainn Chruthaitheach gach Linbh a chumasú
  2. An Chruthaitheacht a Chumasú i ngach Pobal
  3. Infheistíocht a dhéanamh inár mBonneagar Cruthaitheach agus Cultúrtha
  4. Éire mar Ionad Barrfeabhais i Léiriú na Meán
  5. Ár gCáil Dhomhanda a Aontú

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar Éire Ildánach anseo.

 

Straitéis Chultúir & Chruthaitheachta Chomhairle Chontae Shligigh

Tá dualgas ar gach Údarás Áitiúil ar fud na tíre, lena n-áirítear Sligeach, trína gcuid foirne cultúir

Colún 2 a sheachadadh: An Chruthaitheacht a Chumasú i ngach Pobal.

Spreagann an Fhoireann Chultúir i gComhairle Chontae Shligigh an leibhéal is airde rannpháirtíochta ón bpobal chun a Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta 2018-2022 a cheapadh. Ba mhaith linn d’aiseolas a chloisteáil maidir le soláthar cultúir agus cruthaitheachta i gCo. Shligigh agus an chaoi ar féidir é sin a fheabhsú; chun a chinntiú gur féidir tacaíocht a thabhairt don chruthaitheacht i ngach pobal.

Mar chuid den phróiseas sin, bíonn dhá chruinniú phoiblí againn, mar a thaispeántar thíos. Tá fáilte roimh chách.

Dé Céadaoin 10 Eanáir, Leabharlann Thobar an Choire, 7.00pm go 8.30pm

Déardaoin 11 Eanáir, The Glasshouse Hotel, Sligeach, 7.00pm go 8.30pm

Tóg d’am ag líonadh isteach na foirme aiseolais roimh na gcruinnithe poiblí agus cuir isteach í roimh Dé Luain an 4 Nollaig.

 

Suirbhé ar Chultúr agus ar Chruthaitheacht i Sligeach (PDF) - 1,207 kbs

Cuir an suirbhé iomlán ar ais chuig Leabharlann Shligigh

 


wai-aa Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional