Sitemap | Print | Accessibility | Privacy Statement | Data Protection | Child Protection |

Ón gcaoineadh ‘BÁS AN TSEALGAIRE

Dhá urchar thall sa mheas,
ansan i gcionn tamaill, dhá urchar eile.
Muintir an Daingin, ní foláir
amuigh roimh dheireadh an tséasúir
nó muintir Chlíbh ó Luimneach
ag seilg naoscach.

I mbliana , ar a laghad
ní féidir an mhilleán a chur ort-sa
a Sheanaleaid. Tá’nn tú thall
sa teampall, faoi seacht scaob
ag itheadh grinn is ag foghlaim
cloch is cré.

Fiú nuair nach ort
a labhrann an naoscach
sa churraichín doimhin  is ort
a chimhním.Dhá bhliain ó shin
nuair a theip ort ceann acu a leagadh
leis an tarna urchar do dheinis gearán
go raibh an radharc ag teip ort.
‘Ach’, arsa mo dheartháir Páidí
a bhí amuigh leat, ‘Féach , cé’n t-aos tu?’
‘Os cionn ceithre fichid. Canathaobh?’
Ní ghéillfeá riamh
go raibh aon bhaint eatorthu.

Sin é bás an tsealgaire.
Ní leor
ach aon dearmad amháin.
Féach Nanook úd an Tuaiscirt
a fuair bás den ghorta
bliain i ndiaidh don bhFlaitheartach
an scannán clúiteach úd a dhéanamh air.

An radharc, leis, nó a uireasa
a shocraigh leis siúd chomh maith sa deireadh.


*     *      *     *      *      *       *      *        *       *


Chím tú ins gach aon áit.
go háirithe sna flaithis go hard
is spéir réilthíneach na hoíche
ag taithneamh ós cionn pharóiste Fionn Trá.

Is tú Orion, an Sealgaire
(tugann siad An Bodach air leis
ach is doigh liom go bhfuil sé ró-dhrochmhúinte
é sin a thabhairt ort, a Sheainlead.)

Tá’nn tú ansan thuas
dod’ chosaint féin de shíor
i gcoinne Taurus, an Tairbh.
Tá an réalt mór Betelgeuse
id ascaill
is Bellatrix id láimh,
Saiph i mbráid do choise deise
agus Rigel ar do shál.

Tá trí réalt do chreasa
mar chomhartha treoir ag cách
agus an Nebula id’ mhíotóig
ag sealbhú doimheas an spáis.

Teicheann na Hyades agus na Pleaides romhat,
Treidín úd na mban áille go mbíteá de shíor ar a dtóir.

In aice leat tá Lepus nó An Ghiorria
a mbíteá ag fiach is ag seilg.

Tá do dhá ghadhar mánla
na réalta úd Canis Major is Canis Minor
ag sodar go dílis le do thaobh.

 

wai-aa Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional