Sitemap | Print | Accessibility | Privacy Statement | Data Protection | Child Protection |

An Láithreán Gréasán agus an Chatalóg

English

 

Tar éis go ndéantar ball díot, cruthaíonn Seirbhís Leabharlainne Shligigh Aitheantas Úsáideora agus Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN) duit. Iarr ar chomhalta foirne, le do thoil, ag aon tráth chun d’uimhir PIN a thabhairt duit agus coimeád in áit shábháilte í mar gheall go mbeidh sí ag teastáil uait, mar aon le d’uimhir Aitheantais ÚSÁIDEORA (atá ar chúl do chárta leabharlainne) chun rochtain a fháil ar do chuntas ar líne.

Ar leathanach baile láithreán gréasáin na leabharlainne, tá líon “nasc” ann in uachtar an leathanaigh ar dheis faoin mbosca cuardaigh. Is iad seo:

Cuardaigh Catalóg

Athnuaigh Leabhair

Cuir in Áirithe

Mo Chuntas

 

Cuardaigh ár gCatalóg

Cuardaigh Catalóg 

Search Catalogue Screen

 

Leabhar a chur ar coimeád

Más mian leat leabhar a chur in áirithe, cliceáil an nasc ‘Cuir an leabhar ar coimeád’, atá suite faoi íomhá an earra ar thaobh na láimhe clé den scáileán.

Clóigh d’uimhir Aitheantais Úsáideora (atá suite faoi d’ainm agus an barrachód, ar chúl do chárta ballraíochta). Clóigh d’Uimhir PIN, ina dhiaidh sin.

Tá an Leabharlann ina gcoimeádfar do leabhar duit réamhshocraithe ag Lár-Leabharlann Shligigh (brainse Shráid Stiofáin). Más mian leat an t-earra a bhailiú ag brainse eile dár mbrainsí Leabharlainne, cliceáil ar an tsaighead síos agus roghnaigh an brainse cuí. Ansin Cliceáil ar “Cuir an Leabhar ar Coimeád”. Nuair a osclaítear an scáileán nua, cliceáil ar OK.

 

Athbhreithnigh mo chuntas

Chun do chuntas a athbhreithniú, cliceáil ar an nasc Mo Chuntas.

Iarrtar anois ort d’Aitheantas Úsáideora a sholáthar (Seo an uimhir atá faoi do shíniú agus an barrachód, ar chúl do chárta ballraíochta) agus d’Uimhir PIN. Tabhair neamhaird ar an Réimse Aitheantais. Cliceáil ar Taispeáin Sonraí an Úsáideora.

Taispeántar liosta de gach earra duit (más ann dóibh) atá seiceáilte amach ar do chuntas, mar aon le haon leabhair atá ar coimeád a d’fhéadfadh gur iarr tú, mar aon lena stádas reatha.

D’earraí ar iasacht a athnuachan

Chun an dáta a bheidh earraí le tabhairt ar ais a shíneadh, Cliceáil an nasc Athnuaigh Leabhair. 

Iarrtar anois ort d’Aitheantas Úsáideora a sholáthar (Seo an uimhir atá faoi do shíniú agus an barrachód, ar chúl do chárta ballraíochta) agus d’Uimhir PIN. Tabhair neamhaird ar an Réimse Aitheantais. Cliceáil ar Liostaigh Earraí a Gearradh.

Anois is féidir leat Athnuaigh Earraí Roghnaithe nó Athnuaigh Gach Ceann a roghnú. Tá an córas réamhshocraithe chun Earraí Roghnaithe a Athnuachan. Cliceáil an bosca ar thaobh na láimhe clé den teideal is mian leat a athnuachan agus cuirfear tic sa bhosca. Ansin Cliceáil ar an mbosca liath den teideal Athnuaigh Earraí Roghnaithe.

Cliceáil ar OK agus tá an t-earra athnuaite. B’fhéidir gur mian leat an dáta nua faoina bhfuil an leabhar le tabhairt ar ais ar lipéad dáta an leabhair.

N.B.  Ní féidir leat leabhair a athnuachan ach sa chás nach bhfuil siad dlite thar am. Má tá do leabhair dlite thar am, déan teagmháil, le do thoil, leis an mbrainse cuí leabharlainne agus tabharfaidh an fhoireann faoi chabhrú le d’éileamh ar athnuachan.

 

 

 

  

 

wai-aa Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional