A five-year Sligo Culture and Creativity Strategy 2018-2022 has been published by Sligo County Council. A key element in this strategic plan is to enable creativity in every community. The Creative Sligo Open Call is an opportunity for the cultural sector, community groups, artists and creatives to apply for funding in order to work collaboratively with communities, places of interest and latest technologies in realising the vision of Creative Ireland, in 2021.

CLOSING DATE: TUESDAY 30th MARCH 2021, 5PM

Application forms and criteria: http://www.sligococo.ie/Grants/ and https://sligolibrary.ie/creative-ireland-programme/

For further information email:  [email protected]

Gairm Oscailte Sligeach Ildánach 2020

D’fhoilsigh Comhairle Contae Shligigh Straitéis cúig bliana Cultúir agus Cruthaitheachta Shligigh, 2018-222. Príomhgné den phlean straitéiseach sin ná cruthaitheacht a chumasú i  gach uile phobal. Deis is ea Gairm Oscailte Sligeach Ildánach don earnáil chultúir do ghrúpaí pobail, d’ealaíontóirí agus do dhaoine cruthaitheacha chun obair a dhéanamh as lámha a chéile le pobail, áiteanna tábhachtacha and leis an teicneolaíochtaí is úire le fís Éire Ildánach a bhaint amach in 2021.

DÁTA DEIRIDH:
30 MARTA 2021, 5PM

Sionraí agus Foirm Iarratais: http://www.sligococo.ie/Grants/ agus https://sligolibrary.ie/creative-ireland-programme/

Ríomhphost: [email protected]