A five-year Sligo Culture and Creativity Strategy 2018-2022 has
been published by Sligo County Council. A key element in this strategic plan is
to enable creativity in every community. The Creative Sligo Open Call is an
opportunity for the cultural sector, community groups, artists and creatives to
apply for funding in order to work collaboratively with communities, places of
interest and latest technologies in realising the vision of Creative Ireland,
in 2021.

CLOSING DATE: TUESDAY 30thMARCH 2021, 5PM

Application
forms and criteria:
http://www.sligococo.ie/Grants/ and
https://sligolibrary.ie/creative-ireland-programme/

For further information email:  creativeireland@sligococo.ie

Gairm Oscailte Sligeach Ildánach 2020

D’fhoilsigh Comhairle Contae Shligigh Straitéis cúig bliana
Cultúir agus Cruthaitheachta Shligigh, 2018-222. Príomhgné den phlean
straitéiseach sin ná cruthaitheacht a chumasú i ngach uile phobal. Deis is ea
Gairm Oscailte Sligeach Ildánach don earnáil chultúir do ghrúpaí pobail,
d’ealaíontóirí agus do dhaoine cruthaitheacha chun obair a dhéanamh as lámha a
chéile le pobail, áiteanna tábhachtacha and leis an teicneolaíochtaí is úire le
fís Éire Ildánach a bhaint amach in 2021.

DÁTA DEIRIDH:
30 MARTA 2021, 5PM

Sionraí agus Foirm Iarratais: http://www.sligococo.ie/Grants/
agus
https://sligolibrary.ie/creative-ireland-programme/

Ríomhphost: creativeireland@sligococo.ie