Dataí Saoire na Nollag Leabharlanna Shligigh

Lár Leabharlann ShligighDúnta 4.45pm Déardaoin 23ú Nollaig 2021Athoscailt 9.30am Dé Máirt 4ú Eanair 2022
Leabharlann Pobail Bhaile an MhótaDúnta 4.45pm Déardaoin 23ú Nollaig 2021Athoscailt 9.30am Dé Máirt 4ú Eanair 2022
Leabharlann Pobail Tobar an ChoireDúnta 4.45pm Dé Céadaoin 22ú Nollaig 2021Athoscailt 9.30am Dé Céadaoin 5ú Eanair 2022
Leabharlann Inis ChrabhannDúnta 4.00pm Dé Céadaoin 22ú Nollaig 2021Athoscailt 11.00am Dé Céadaoin 5ú Eanair 2022

Tá Leabharlanna Shligigh ar oscailt i gcónaí ar líne. San áireamh tá fáil ar seirbhísí mar ríomhleabhair, ríomhirisí, ríomhnuachtáin agus ríomhchúrsaí. https://sligolibrary.ie/digitalservices

Ní gá duit ach d’uimhir ballraíochta na Leabharlainne agus do UPA a bheith agat.

Muna bhfuil tú i do bhall de Leabharlanna Shligigh is féídir leat ballraíocht saor in aisce a ghlacadh ar líne agus fáil a bheith agat láithreach bonn ar na seirbhísí ar líne atá saor in aisce.

https://sligolibrary.ie/my-library-account/

GUIMID NOLLAIG SHONA AGUS ATHBHLIAIN  FÉ MHAISE DAOIBH GO LÉIR!

Dónal Mac an tSionnaigh, Leabharlannaí Contae

Sligo Library Christmas Closing Times

Sligo Central LibraryCloses at 4.45pm Thursday 23rd of December 2021
Reopens at 9.30am Tuesday 4th January 2022
Ballymote Community LibaryCloses at 4.45pm Thursday 23rd December 2021Reopens at 9.30am Tuesday 4th January 2022
Tubbercurry Community LibraryCloses at 4.45pm Wednesday 22nd of December 2021Reopens at 9.30am Wednesday 5th January 2022
Enniscrone Branch LibraryCloses at 4.00pm Wednesday 22nd of December 2021Reopens at 11.00am Wednesday 5th January 2022

Sligo Library Always Open Online services include eBooks, eMagazines, eNewspapers and eCourses https://sligolibrary.ie/digitalservices/

All you need is your Library membership number and PIN.

If you are not yet a Sligo Library member, you can join online for FREE and access our Online services for FREE immediately

https://sligolibrary.ie/my-library-account/

WE WISH YOU A HAPPY CHRISTMAS AND NEW YEAR!

Donal Tinney, County Librarian