Is mian le Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Comhairle Contae Shligigh, 2023-2027 mar á aidhm pholasaí lárnach an chruthaitheacht a chumasú i ngach uile pobal i gContae Shligigh. Tugann Gairm Oscailte Sligeach Ildánach deis don earnáil chultúir, do ghrúpaí pobail, d’ealaíontóirí agus do dhaoine cruthaitheacha iarratas a chur isteach ar mhaoiniú chun oibriú i gcomhar le pobail, áiteanna tábhachtacha and leis na teicneolaíochtaí is úire le fís Éire Ildánach a bhaint amach in 2023.

Is féídir iarrataisí a chur isteach ar mhaoiniú le tacú leis na téamaí Cultúr agus Cruthaitheacht a leanas:

  • Áit Chruthaitheachta
  • Geilleagar Cruthaitheach
  • Pobail Ildánacha
  • An Aeráid, an Bhithéagsúlacht agus an Comhshaol
  • Óige Ildánach

DÁTA DEIRIDH:    28ú Aibreán 2023, 4 P.M.

Moltar d’iarrthóirí Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Shligigh 2023-2027 a léamh. https://sligolibrary.ie/creative-ireland-programme/

Sonraí agus Foirm Iarratais: http://www.sligococo.ie/Grants/ agus

Ríomhphost: creativeireland@sligococo.ie